Jak prawidłowo aplikować

10 wskazówek dla dobrego listu motywacyjnego

Używaj jasnego i zwięzłego stylu wypowiedzi i unikaj używania frazesów, skomplikowanych zdań i/lub trybu przypuszczającego (ja „byłbym”, „mógłbym”)
Unikaj konstrukcji biernych, takich jak np. „Nauczono mnie...”. Zamiast tego formułuj aktywnie, jak „Zdobyłem przy tym rozległą wiedzę...”
Wyjaśnij, jakie korzyści będzie miało przedsiębiorstwo z zatrudnienia Twojej osoby.
Co odróżnia cię od innych kandydatów? Jakie cechy specjalne zaoferujesz dla zajmowanego stanowiska?
Odnieś się konkretnie do ogłoszenia o pracę i obsadzanego stanowiska.
Odnieś się konkretnie do przedsiębiorstwa.
Udowodnij swoją przydatność i kwalifikacje krótkimi, ale znaczącymi zdaniami i przykładami.
Jeśli w ogłoszeniu o pracę żądane są informacje dotyczące wynagrodzenia lub terminu rozpoczęcia pracy, prosimy o udzielenie takich informacji.
Zwróć uwagę na wyraźny, uporządkowany i czytelny układ tekstu oraz atrakcyjny wygląd listu motywacyjnego.
Na koniec przeczytaj uważnie list motywacyjny i nie ufaj wyłącznie sprawdzaniu pisowni swojego komputera.

Przykładowy list motywacyjny

Pobierz szablon listu motywacyjnego, jako dokument Word.

Pobierz szablon listu motywacyjnego

Szablon życiorysu

Pobierz szablon życiorysu jako dokument Word.

Pobierz szablon zyciorysu