Kako se pravilno primijeniti

10 savjeta za dobro popratno pismo

Izražavajte se jasnim i razumljivim stilom i ne upotrebljavajte prazne riječi, komplicirane složene rečenice i/ili veznike („htio“ bih, „mogao“ bih)
Izbjegavajte pasivne konstrukcije, kao npr. „preneseno mi je znanje o …“. Umjesto toga se izražavajte aktivnim rečenicama, kao što je „pri tome sam stekao sveobuhvatno znanje o ...“
Pojasnite kakvu korist bi poduzeće imalo kad bi Vas zaposlili.
Po čemu ste bolji od drugih kandidata? Što od posebnih značajki donosite za to radno mjesto?
Pozovite se konkretno na oglas za posao kao i na radno mjesto koje treba popuniti.
Pozovite se konkretno na poduzeće.
Priložite Vaše stručne spreme i kvalifikacije s kratkim, ali uvjerljivim rečenicama i primjerima.
Ako se u oglasu za posao zahtijevaju podaci o plaći ili o datumu početka rada, tada ih unesite.
Pripazite na preglednu, strukturiranu i čitku podjelu teksta te na vizualno odgovarajući oblik popratnog pisma.
Još jednom detaljno pročitajte napisano popratno pismo i ne oslanjajte se samo na provjeru pravopisa na Vašem kompjuteru.

Potvrde o zaposlenju

Potvrde o zaposlenju su dokaz o obavljanim djelatnostima i trebale bi obavezno biti sastavni dio prijave za natječaj. Ako još idete u školu, tada je potrebna trenutna svjedodžba. Ako ste već završili stručnu praksu, tada nas naravno zanimaju i Vaše svjedodžbe ili dokazi o završenom stručne prakse.

Predložak za motivacijsko pismo

Preuzmite predložak motivacijskog pisma kao.

Preuzimanje predloška motivacijskog pisma

Predložak životopisa

Preuzmite predložak životopisa kao Word datoteku.

Preuzimanje predloška životopisa