OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

TEDi przywiązuje dużą wagę do ochrony danych i bezpieczeństwa danych. Dlatego niniejszym pragniemy wyjaśnić Państwu, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi, o jakie informacje Państwa prosimy i jakie informacje wykorzystujemy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 11
40-387 Katowice
Polska / Poland

Nasz inspektor ochrony danych jest dla Państwa dostępny pod adresem e-mail: pol-data-protection(at)tedi.com

W jaki sposób i do jakich celów TEDi wykorzystuje dane osobowe?

TEDi gromadzi dane w ramach następujących czynności:

 • Zapisanie się do newslettera: Tutaj wykorzystujemy dane przekazane nam przez Państwa jako subskrybenta newslettera. Jest to co najmniej Państwa adres e-mail. Inne dane wykorzystujemy w celu spersonalizowania zwrotu grzecznościowego i ewentualnie oferty w przesyłanym Państwu newsletterze. Prosimy o zapoznanie się również z informacjami na temat newslettera zamieszczonymi poniżej w niniejszych wyjaśnieniach dotyczących polityki prywatności.
 • Udział w konkursach i loteriach: Tutaj wykorzystujemy dane przekazane nam przez Państwa jako uczestnika konkursów i loterii. Dane te obejmują co najmniej Państwa nazwisko i adres e-mail. Z udziałem w konkursach i loteriach nigdy nie wiąże się podjęcie innego zobowiązania ani automatyczna subskrypcja newslettera.
 • Formularz aplikacyjny: Tutaj wykorzystujemy dane przekazane nam przez Państwa jako osobę zainteresowaną podjęciem pracy. Dane te obejmują co najmniej zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, tj. ulicę, numer domu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj, datę urodzenia, informację o gotowości do przeprowadzki, numer telefonu, adres e-mail, najwcześniejszy możliwy termin podjęcia pracy, informację o ukończonych szkołach / kursach / studiach wyższych oraz dane podane przez Państwa w przesłanym liście motywacyjnym i życiorysie, jak również dane zawarte w przesłanych świadectwach szkolnych, świadectwach ukończenia kursów i dyplomach ukończenia studiów wyższych oraz w świadectwach pracy.
 • Zarządzanie ekspansją: Tutaj wykorzystujemy dane przekazane nam przez Państwa jako osobę zainteresowaną. Dane te obejmują co najmniej zwrot grzecznościowy, nazwisko, imię, adres, tj. ulicę, kod pocztowy i miejscowość, oraz adres e-mail.
 • Kontakt: Jeżeli nawiązują Państwo z nami kontakt, Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.
 • Kontakt w przypadku rezerwacji towarów: Jeżeli dokonują Państwo rezerwacji towarów w naszych sklepach, wykorzystujemy Państwa dane osobowe, tj. Państwa nazwisko, w celu rezerwacji. Z chwilą odbioru towaru dane osobowe są niezwłocznie usuwane.
 • Wymiana i zwrot towarów: Zgodnie z naszym mottem „wymiana bez dyskusji“ mogą Państwo w każdej chwili wymienić lub zwrócić w naszym sklepie artykuły nabyte w TEDi. Do udokumentowania tych czynności korzystamy z dowodów wymiany, w których wpisują Państwo swoje dane osobowe, tj. Państwa nazwisko, imiona i adres, oraz składają Państwo swój podpis.
 • Zabezpieczenia typu back-up: Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych dane przechowywane przez TEDi są zabezpieczane na odpowiednich nośnikach (back-up). Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane wewnętrznie w celu optymalizacji świadczenia usług i zapewnienia technicznej dostępności. 
 • Pliki cookies: TEDi wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Państwu jak największej wygody korzystania z serwisu TEDi. Prosimy o zapoznanie się również z informacjami na temat korzystania z plików cookies zamieszczonymi poniżej w niniejszych wyjaśnieniach dotyczących polityki prywatności.
 • Monitoring wideo: TEDi korzysta z monitoringu wideo w celu zapobiegania i wyjaśniania przypadków włamań, kradzieży i aktów wandalizmu oraz innych przestępstw, o ile jest to prawnie dozwolone. Prosimy o zapoznanie się również z informacjami na temat monitoringu wideo zamieszczonymi poniżej w niniejszych wyjaśnieniach dotyczących polityki prywatności.

Ponadto mogą Państwo również dobrowolnie podać inne informacje i w ten sposób pomóc nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika i dostosować ją do Państwa życzeń. Dzięki takim danym mogą Państwo na przykład otrzymywać oferty dostosowane specjalnie do podanych przez Państwa informacji i do Państwa zainteresowań.

W przypadku wezwania nas przez organy administracji lub w ramach postępowań sądowych do przekazania informacji tym organom, sądom lub innym osobom trzecim, stosujemy się do takiego wezwania, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. 

Informacje dotyczące zapisania się do newslettera

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, korzystamy z Państwa adresu e-mail w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera informującego o naszych aktualnych produktach i promocjach. Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną zgodę, wypisując się z newslettera na naszej stronie internetowej lub klikając na odpowiedni link zamieszczony na końcu każdego newslettera. Do celów statystycznych prowadzimy anonimowe analizy, na które linki w newsletterze kliknięto.

Informacje dotyczące korzystania z plików cookies

TEDi wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Państwu jak największej wygody korzystania z naszego serwisu. Cookies to informacje wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki, które przeglądarka następnie wysyła z powrotem do serwera przy kolejnych odwiedzinach danej strony („cookies sesyjne”). Pliki cookies zapewniają przechowywanie informacji pomiędzy wizytami na stronie internetowej i umożliwiają serwerowi rozpoznanie przeglądarki użytkownika, a zatem i samego użytkownika, przy ponownej wizycie, jak również ich rozpoznawanie po zakończeniu sesji.

Ponadto TEDi wykorzystuje również pliki cookies, które są dostępne także po zakończeniu sesji („cookies trwałe”). Tutaj zapisywana jest jedynie liczba odwiedzin przez danego użytkownika, przy czym ta informacja o zachowaniach osób odwiedzających nasz serwis internetowy umożliwia nam stałe poszerzanie i udoskonalanie naszej oferty. Te trwałe pliki cookies są przechowywane w komputerze użytkownika przez dwanaście miesięcy od chwili jego ostatniej wizyty, o ile nie zostaną przez niego wcześniej usunięte. 

Plik cookie może zawierać tylko informacje przesyłane przez operatora strony internetowej do użytkownika; odczytanie prywatnych danych użytkownika nie jest możliwe. Dlatego też nasze cookies nie stanowią żadnego zagrożenia, co nieraz zarzuca się w publicznych dyskusjach. Należy również pamiętać, że pliki cookies mogą zostać odczytane tylko przez domenę, która je utworzyła. Żadna osoba trzecia nie może zobaczyć plików cookies na twardym dysku klienta. Może je ponownie odczytać tylko serwer internetowy, który wysłał plik cookie do przeglądarki klienta. 

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy zaakceptować nasze pliki cookies, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na adres: pol-data-protection(at)tedi.com.

Mogą Państwo również sterować obsługą cookies. Funkcja pomocy na pasku menu większości przeglądarek internetowych informuje o tym, jak uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookies, jak wyświetlać nowe cookies oraz jak usuwać i blokować wszystkie już otrzymane pliki cookies. Sposób postępowania różni się w zależności od przeglądarki. Poniżej wyjaśnimy, jak działa to w przeglądarce Internet Explorer:

 1. W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe”.
 2. Kliknąć zakładkę „Prywatność”.
 3. Tam można ustawić, czy pliki cookies mają być akceptowane, selekcjonowane czy odrzucane.
 4. Zatwierdzić ustawienia, klikając na „OK”.
   

Aby mogli Państwo bez ograniczeń korzystać ze wszystkich funkcji i ofert dostępnych na stronie www.tedi.com, zalecamy włączenie obsługi plików cookies.

Na jakiej podstawie prawnej TEDi przetwarza Państwa dane osobowe?

Grupa TEDi jest związana przepisami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez TEDi, przetwarzamy te dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, art. 7 RODO. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe do wymienionych powyżej celów na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 b i 1 f RODO. Uzasadnione interesy zostały przedstawione powyżej w niniejszych wyjaśnieniach do polityki prywatności.

Zgoda i jej cofnięcie

Jeżeli udzielają Państwo TEDi zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, odbywa się to dobrowolnie. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Aby skorzystać z przysługującego Państwu prawa do wycofania zgody, należy poinformować TEDi o swojej decyzji o cofnięciu zgody, przesyłając (na adres: TEDi GmbH & Co. KG, Abteilung „Datenschutz“, Brackeler Hellweg 301, 44309 Dortmund, datenschutz@tedi.com) jednoznaczne oświadczenie w tej sprawie (np. listem przesłanym pocztą, telefaksem lub mailem).

Skutki wycofania zgody

W przypadku wycofania zgody przetwarzanie Państwa danych, które miało miejsce do tego czasu, pozostaje zgodne z prawem. Po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane nadal, o ile jest to prawnie dopuszczalne, np. w celu fakturowania lub w ramach ustawowych terminów przechowywania lub też w razie sporów sądowych lub toczących się przed organami administracji.

Przekazywanie danych osobowych?

TEDi nie sprzedaje Państwa danych osobowych.

TEDi przekazuje Państwa dane osobowe bez Państwa zgody tylko w wyjątkowych przypadkach podmiotom trzecim będącym administratorami danych zgodnie z przepisami o ochronie danych, o ile jest to prawnie dopuszczalne. Przykładowo dane mogą być przekazywane w prawnie dopuszczalnym zakresie właściwym organom ścigania w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa lub sądom w przypadku sporów sądowych.o ochronie danych, o ile jest to prawnie dopuszczalne. Przykładowo dane mogą być przekazywane w prawnie dopuszczalnym zakresie właściwym organom ścigania w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa lub sądom w przypadku sporów sądowych.

Jeżeli TEDi korzysta z usług podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych na zlecenie, np. operatorów chmury, i innych usługodawców i przekazuje im dane osobowe, starannie dobieramy te podmioty, ustalamy z nimi zasady ochrony danych w porozumieniach o przetwarzanie danych na zlecenie, instruujemy je i nadzorujemy w ramach obowiązujących przepisów. 

Istnieje możliwość, że TEDi będzie również korzystać z usług podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych na zlecenie mających siedzibę poza Unią Europejską. Nie we wszystkich krajach poziom ochrony danych odpowiada poziomowi obowiązującemu w Unii Europejskiej. W przypadku przekazania danych do kraju o niższym poziomie ochrony danych (np. do USA) zapewnimy stosowną ochronę danych w odpowiedni sposób, np. przez zawarcie odpowiednich ustaleń w umowie z odbiorcą danych.

Aktualną listę podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych na zlecenie, z których usług korzysta TEDi, oraz informacje na temat ewentualnego przekazania Państwa danych do krajów spoza Unii Europejskiej oraz o sposobie zapewnienia tam odpowiedniego poziomu ochrony danych mogą Państwo otrzymać na wniosek, który należy przesłać na adres: pol-data-protection(at)tedi.com

Gdzie TEDi przechowuje Państwa dane osobowe?

TEDi przechowuje Państwa dane osobowe w Europie.

Jak długo TEDi przechowuje Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane przez TEDi są usuwane, gdy nie są już potrzebne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a grupa TEDi ze względu na swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa nie jest uprawniona ani zobowiązana do ich przechowywania przez dłuższy czas. 

Jak mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych?

W ramach przepisów ustawowych mogą Państwo w dowolnym momencie żądać od TEDi dostępu do dotyczących Państwa, przetwarzanych danych osobowych oraz w ramach przepisów ustawowych żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

W ramach przepisów ustawowych mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez TEDi oraz w ramach przepisów ustawowych żądać przeniesienia Państwa danych osobowych do Państwa lub do osoby trzeciej.

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w  dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, przy czym takie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać, przesyłając odpowiednie oświadczenie drogą mailową lub na piśmie (na podany powyżej adres). Po wycofaniu zgody TEDi może nadal przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne.

Organem właściwym do rozpatrywania skarg jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy.

Informacje dotyczące monitoringu wideo

W celu zapobiegania i wyjaśniania przypadków włamań, kradzieży, aktów wandalizmu i innych naruszeń prawa grupa TEDi stosuje w swoich sklepach oraz w rejonie wejść i na terenie naszej centrali widoczne kamery monitoringu wideo zgodnie z przepisami prawa (rozporządzenie RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). 

W związku ze stosowaniem kamer możliwe jest zapisywanie i przetwarzanie zdjęć klientów i pracowników. Ponadto może istnieć potrzeba przekazywania danych wewnątrz grupy TEDi w celu ich przetwarzania.

Zapisy są z reguły usuwane po 48 godzinach, jeżeli nie są potrzebne do wyjaśnienia przypadków naruszeń prawa lub dalsze ich przechowywanie nie jest konieczne i prawnie dopuszczalne z innych powodów, w szczególności gdy interesy podmiotów, których to dotyczy, są odpowiednio zabezpieczone. Jeżeli na podstawie analizy zapisów wideo wykryte zostanie zachowanie karalne, mogą zostać podjęte działania cywilnoprawne lub prawnokarne.

Dodatkowe informacje dotyczące administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach monitoringu wideo są dostępne w każdym sklepie TEDi oraz w naszej centrali, w miejscu monitoringu wideo, na wywieszonym tam plakacie informacyjnym.

Osobą właściwą do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące monitoringu wideo jest zakładowy inspektor ochrony danych.

W ramach przepisów ustawowych mogą Państwo w dowolnym momencie żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa przetwarzanych danych osobowych oraz w ramach przepisów ustawowych żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W ramach przepisów ustawowych mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez TEDi oraz w ramach przepisów ustawowych żądać przeniesienia Państwa danych osobowych do Państwa lub do osoby trzeciej.

Organem właściwym do rozpatrywania skarg jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy.

Cookies