Co patří do motivačního dopisu a životopisu?

10 tipů pro dobrý motivační dopis

Používejte jasný a výrazný jazykový styl a zapomeňte na prázdná slova, komplikované složité věty a/nebo podmiňovací způsob („byl bych“, „mohl bych“).
Zamezte větným konstrukcím s trpným rodem, jako např. „byly mi zprostředkovány znalosti v … “. Místo toho formulujte věty v činném rodu, jako „přitom jsem si osvojil obsáhlé znalosti v ….“
Zdůrazněte, jaký prospěch by měl společnost z Vašeho přijetí do zaměstnání.
Čím se odlišujete od jiných uchazečů o toto pracovní místo? Které zvláštní znaky přinášíte sebou pro toto pracovní místo?
Berte konkrétní ohled na inzerát s pracovním místem a také na pozici, která se má obsadit.
Berte konkrétní ohled na podnik.
Doložte Vaši vhodnost a kvalifikaci pro toto pracovní místo krátkými, ale výstižnými větami a příklady.
Pokud se vyžadují v inzerátu s pracovním místem požadavky o údajích o mzdě nebo termínu nástupu do zaměstnání, pak je musíte respektovat.
Dávejte pozor na přehledné, strukturované a dobře čitelné rozdělení textu a také vizuálně zajímavou úpravu motivačního listu.
Přečtěte si nakonec ještě jednou pečlivě hotový motivační dopis a nedůvěřujte pouze kontrole pravopisu Vašeho počítače.

Pracovní reference

Pracovní reference poskytují důkaz o prováděné činnosti a nemůžou chybět v ucházení se o pracovní místo. Pokud ještě navštěvujete školu, je potřebné aktuální vysvědčení. Pokud jste již absolvovali praxi, budou nás přirozeně zajímat také Vaše vysvědčení nebo prokázání praxe.

 

Vzor motivačního dopisu k ucházení se o pracovní místo

Stáhněte si předlohu pro motivační dopis k ucházení se o pracovní místo jako dokument Word.

Stáhnout předlohu pro motivační dopis k ucházení se o pracovní místo

Vzor životopisu

Stáhněte si předlohu pro životopis jako dokument Word.

Stáhnout předlohu pro životopis