Ochrana dat a zajištění dat

Ochrana dat a zajištění dat mají pro společnost TEDi veliký význam. Na tomto místě bychom Vám chtěli proto vysvětlit, jak zacházíme a osobními daty a které informace od Vás vyžadujeme a používáme. 

Odpovědné místo za zpracování Vašich osobních dat je:

TEDi obchodní s.r.o.
Haštalská  1072/6
Staré Město
110 00 Praha 1
Telefon: +420/227031977

Naše zaměstnance pověřené ochranou dat můžete zastihnout na následující emailové adrese: cz-data-protection@tedi.com

Jak a na které účely používá společnost TEDi osobní data?

V rámci následně uvedených procesů jsou zaznamenávána data společností TEDi:

 • Přihlášení k odběru letáku s novinkami: Zde používáme data, které jste nám zaslali jako předplatitel. Je to Vaše emailová adresa. Další data použijeme k tomu, abychom personalizovali oslovení a případně nabídku ve vašem letáku s novinkami. Respektujte také pokyny k letáku s novinkami níže v těchto vysvětlivkách k ochraně dat.
 • Účast na výherních hrách: Zde používáme data, které jste nám zaslali jako účastník výherní soutěže. jsou to Vaše jméno a emailová adresa. S účastí na výherních soutěžích není nikdy spojena další povinnost nebo automatický odběr letáku s novinkami.
 • Formulář s ucházením se o práci: Zde používáme data, které jste nám zaslali jako zájemce. jsou to oslovení, jméno, příjmení, , telefon, email, nejdřívější nástupní termín, ukončení školy / vzdělání / studium a také data, která uvádíte ve svém zaslaném motivačním dopisu a životopisu a data z Vámi zaslaných posledních školních vysvědčení, diplomů nebo pracovních posudků. Vaše předaná osobní data touto cestou jsou uložené pouze tak dlouze, dokud nebude splněný účel jejich zpracování. Následně budou vaše osobní data smazána.
 • Expanzní správa: Zde používáme data, které jste nám zaslali jako zájemce. jsou to oslovení, jméno, příjmení, ulice, poštovní směrové číslo, město a emailová adresa.
 • Navázání kontaktu: Při navazování kontaktu s námi (např. přes kontaktní formulář, email, telefon nebo přes sociální media) zpracujeme Vaše data k zpracování žádosti o kontakt a jeho zpracování podle čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO. Vaše data lze uložit v systému Customer-Relationship-Management („CRM systém“) nebo podobné organizace na dotazy.
 • Navázáni kontaktu při žení zboží: Pokud necháte uložené zboží v naší pobočce, použijeme k uložení vaše osobní data, a to Vaše jméno. Při vyzvednutí zboží se osobní data okamžitě smažou.
 • Výměna a vrácení zboží: Podle našeho motta „Výměna bez diskuse“ máte kdykoli možnost, vyměnit nebo vrátit zboží zakoupené v pobočce společnosti TEDi. K dokumentaci pracujeme s doklady o výměně. Na tyto zaznamenáváme Vaše osobní data, tedy Vaše příjmení, jména, Vaši adresu a Váš podpis.
 • Zálohování: Podle platných předpisů k bezpečnosti dat se zajišťují společností TEDi uložená data na mediích (záloha). Vaše osobní data lze společností TEDi interně použít k tomu, aby se zlepšili služby a zajistila technická disponibilnost. 
 • Cookies: Společnost TEDi využívá cookies, aby Vám umožnila co nejkomfortněji používat webové stránky TEDi. Respektujte také naše pokyny k používání cookies dolů v těchto vysvětlivkách k ochraně dat.
 • Kamerový systém: Společnost TEDi používá kamerový záznam k zamezení a vyjasnění vloupání, krádeží a vandalismu a také jiných trestních činů, pokud je to zákonně povolené. Respektujte také naše pokyny ke kamerovému záznamu níže v těchto vysvětlivkách k ochraně dat.

Kromě jiného nám také můžete poskytnout další informace a pomoci nám, aby byla naše nabídka přívětivější a mohla se přizpůsobit Vašim přáním. Díky těmto informacím je například možné, že dostanete nabídky speciálně přizpůsobené Vašim přáním a zájmům.

Pokud nás úřady nebo v souvislosti se soudními spory požadají o předání informací orgánům, soudům nebo jiným třetím stranám, můžeme na tuto žádost odpovědět, pokud jsme k tomu ze zákona povinni.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou u nás uloženy Vaše údaje z formuláře a dotazy včetně Vámi uvedených kontaktních dat za účelem zpracování a pro případ dalších dotazů. Zpracování dat uvedených v kontaktním formuláři se tak provádí výlučně na základě Vašeho povolení (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Toto povolení můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí formální sdělení prostřednictvím emailu. Právoplatnost procesů zpracování dat až do odvolání zůstává nedotčena tímto odvoláním. Data, která jste uvedli v kontaktním formuláři, zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, neodvoláte vaše povolení k uložení, nebo dokud nezanikne účel pro uložení dat (např. po ukončeném zpracování Vaší poptávky). Nevyhnutná zákonná ustanovení - hlavně doby uskladnění - zůstávají nedotčeny.

Pokyny k registraci na odběr letáku s novinkami

Vaši emailovou adresu používáme k zasílání emailového letáku s novinkami, který Vás informuje o našich aktuálních produktech a akcích, pokud jste k tomu dali svůj souhlas. Povolení můžete kdykoli odvolat tak, že se buď odhlásíte na naší internetové stránce z odběru letáku s novinkami nebo kliknete na odhlašovací odkaz, který naleznete na konci každého letáku s novinkami. K statistickým účelům provádíme hodnocení v anonymní formě, na které odkazy v letáku s novinkami třeba kliknout.

Google Analytics

TEDi.com využívá službu „Google Analytics“, kterou nabízí Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), k analýze používání webové stránky uživatelem. Služba využívá „Cookies“ – textové soubory, které se uloží na Vašem koncovém přístroji. Informace shromážděně prostřednictvím cookies se zasílají zpravidla do serveru Google v USA a tam se uloží.

Na webové stránce TEDi.com zasahuje anonymizace IP. IP adresa uživatele se zkracuje v rámci členských států EU a Evropského hospodářského prostoru. Tímto zkrácením odpadá zosobnění vaší IP adresy. V rámci dohody k dohodě o datech objednávky, kterou uzavřeli provozovatelé webových stránek se společností Google Inc., vytvoří společnost pomocí posbíraných informací vyhodnocení používání webových stránek a aktivity na webových stránkách a poskytne služby spojené s používáním internetu.

Máte možnost zamezit uložení cookies na vašem přístroji tak, že provedete na svém prohlížeči příslušná nastavení. Není zaručeno, že budete mít přístup ke všem funkcím na této webové stránce, pokud nepovolí Váš prohlížeč žádné cookies.

Dále můžete zamezit prostřednictvím zásuvného modulu prohlížeče, aby se informace shromážděné přes cookies (včetně vaší IP adresy) zaslali společnosti Google Inc. a používali společností Google Inc. Následující odkaz Vás zavede k příslušnému zásuvnému modulu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zde naleznete důležitá data k používání dat přes Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/ 

Přes následující odkaz lze deaktivovat analýzu přes Google Inc.: Deaktivace Google Analytics.

Google Maps

Používáme mapy služby “Google Maps” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,. Prohlášení o ochraně dat: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

K používání funkcí Google Maps je potřebné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se přenáší zpravidla na server společnosti Google do USA a tam se uloží. Společnost TEDi nemá žádný vliv na tento přenos dat. Používání Google Maps se provádí v zájmu názorného zobrazení našich online nabídek a snadné možnosti nalezení míst, které jsme uvedli na webové stránce. Představuje to oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Více informací o manipulaci s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Pokyny k používání cookies

Společnost TEDi využívá cookies, aby Vám vytvořila co nejkomfortněji návštěvu na našich webových stránkách. Cookie označuje informace, které zašle internetový server do prohlížeče, a které vysílá prohlížeč při zpětných přístupech do serveru zpět ("cookie zasedání"). Pomocí cookies je možné, aby se ukládali informace mezi vyvoláním internetových stránek a umožňují serveru, aby byl opět identifikován prohlížeč návštěvníka a tím i samotný návštěvník, případně zůstal identifikován přes zasedání. 

Mimo to používá společnost TEDi také cookies, které se používají nad rámec zasedání ("cookies nad rámec zasedání"). Zde se uloží pouze počet Vašich návštěv, abychom mohli přes chování návštěvníků na naší stránce průběžně rozšiřovat a vylepšovat naší nabídku. Tyto cookies nad rámec zasedání se uloží po Vaší poslední návštěvě na dva měsíce na vašem počítači, pokud se tato ještě předtím nesmažou. 

Cookie může obsahovat pouze informace, které vysílá provozovatel internetových stránek uživateli; soukromá data uživatele nelze přečíst. Naše cookies proto nepředstavují nebezpečí, jak je často uváděno ve veřejných diskusích. Respektujte také, že cookies lze vyvolat pouze výrobcem cookies. Cookies na pevném disku zákazníka nemůže vidět třetí osoba, a cookie může zrušit pouze internetový server, který zaslal cookie do prohlížeče zákazníka. 

Pokud si nejste jisti, zda máte akceptovat naše cookies, zašlete nám email na cz-data-protection@tedi.com.

Manipulaci s cookies můžete také cíleně řídit. Funkce Nápověda v liště menu většiny internetových prohlížečů Vám vysvětluje, jak můžete nastavit svůj prohlížeč, aby akceptoval nové cookies, jak lze zobrazovat nové cookies a jak lze smazat a zablokovat všechny již obdržené cookies. Proces je odlišný v závislosti od prohlížeče. V následující části uvádíme, jak to funguje u prohlížeče Internet Explorer:

 1. Zvolte v menu "Extra" bod "Možnosti internetu"
 2. Klikněte na ikonu "Ochrana dat"
 3. Tam můžete nastavit, zda se mají přijmout, selektovat nebo odmítnout cookies
 4. Svoje nastavení potvrdíte tlačítkem "OK"

Abyste mohli neomezeně používat všechny funkce a nabídky na, doporučujeme Vám, abyste si nechali zapnout přijímání cookies.

Které právní podklady má společnost TEDi pro zpracování Vašich osobních dat?

Pro společnost TEDi platí předpisy Evropského základního nařízení o ochraně dat, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje(„ GDPR“) Pokud jste odsouhlasili zpracování Vašich osobních dat společností TEDi, budeme zpracovávat Vaše osobní data na základě Vašeho povolení podle čl. 6 ods. 1 věta 1 písm a, čl. 7 GDPR . Mimo to zpracováváme Vaše osobní data k výše uvedeným účelům na základě čl. 6 ods. 1 b a 1 f GDPR. 

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst.  1 písm. c) – pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (např. povinnost uložena zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších  předpisů apod.).

Oprávněné zájmy jsou zobrazeny výše nahoře v těchto vysvětlivkách k ochraně dat.

Povolení a odvolání

Pokud udělíte společnosti TEDi povolení k zpracování Vašich osobních dat, provádí se to dobrovolně. Povolení můžete kdykoli odvolat s platností do budoucnosti.

Aby se provedlo Vaše právo odvolání, musíte informovat společnost TEDi (TEDi obchodní s.r.o, oddělení „Ochrana dat“, prostřednictvím jednoznačného prohlášení např. poštou zaslaný dopis, telefax nebo email) o Vašem rozhodnutí, odvolat Váš souhlas.

Následky odvolání

Při odvolání zůstává až dosud provedené zpracování Vašich dat právoplatné. Po odvolání můžou být Vaše osobní data dále zpracovávána, pokud je to právně povolené, např. pro faktury, nebo v rámci zákonné lhůty uchovávání, případně při právních sporech před soudy nebo úřady.

Odevzdání osobních dat?

Společnost TEDi neprodává Vaše osobní data.

Společnost TEDi odevzdá Vaše osobní data bez vašeho povolení pouze ve výjimečných případech třetím osobám právně odpovědným za ochranu dat, pokud je to zákonně povolené. Fyzická osoba je informována, komu se osobní údaje předávají. Tak lze předat data v rámci zákonných povolení při podezření na trestní čin kompetentním úřadům k trestnímu stíhání nebo v případě právních sporů příslušným soudům.

Pokud využívá společnost TEDi zpracovatele objednávek, jako poskytovatele Cloud a jiné poskytovatele služeb a odevzdáme jim tyto osobní data, pečlivě je volíme, dojednáme s nimi ochranu dat v dohodách k zpracování objednávky, instruujeme a kontrolujeme je v rámci platných předpisů. 

Společnost TEDi bude využívat možná také zpracovatele objednávek mimo Evropské unie. Ne všechny země mají ochranu dat na také úrovni, aby to odpovídalo Evropské unii. Pokud se provede odevzdání dat v zemi s nižší úrovní ochrany dat (např. USA), zajistíme přiměřenou ochranu dat vhodným způsobem například prostřednictvím smluvní dohody s příjemcem.

Aktuální seznam zpracovatelů objednávek používaných společností TEDi a také informací o případném přenosu Vašich dat do zemí mimo Evropské unie a o tom, jak zde bude zajištěna přiměřená úroveň ochrany dat, si můžete vyžádat na cz-data-protection@tedi.com.

Kde ukládá společnost TEDi Vaše osobní data?

Společnost TEDi ukládá Vaše osobní data v Evropě.

Na jak dlouho ukládá společnost TEDi Vaše osobní data?

Osobní data uložená u společnosti TEDi se smažou tehdy, když není dále potřebný účel, pro který byla zaznamenána, a společnost TEDi není oprávněna nebo povinna na základě právních povinností k jejich dalšímu uchovávání.  

Kde získáte informace o Vašich datech?

V rámci zákonných předpisů můžete kdykoli vyžadovat od společnosti TEDi informace o zpracovaných datech, která se týkají Vaší osoby, a také v rámci zákonných předpisů požádat o jejich úpravu, smazání nebo omezení zpracování. 

V rámci zákonných předpisů můžete kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich osobních dat společností TEDi a požadovat v rámci zákonných předpisů přenesení Vašich osobních dat na Vás nebo třetí osobu.

Pokud jste nám udělili povolení k zpracování Vašich osobních dat, můžete toto povolení kdykoli odvolat bez toho, aby se to dotklo právoplatnosti zpracování , které bylo provedené na základě povolení až po jeho odvolání. Odvolání je možné přes email nebo písemně (viz výše uvedená adresa). Po odvolání může společnost TEDi dále zpracovávat Vaše osobní data, pokud je to zákonně povolené.

Za stížnosti je odpovědná osoba pověřená spolkovou zemí Nordrhein-Westfalen ochranou dat a svobodou informací jako kontrolní orgán.

Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

Pokyny ke kamerovému záznamu

Porušením zákona a tyto vyjasnili, používá podnikatelská skupina TEDi ve svých pobočkách a také ve vstupní oblasti a v podnikovém areálu naší centrály v Praze ve shodě se zákonnými úpravami (§ 4 a § 26 ods. 1 GDPR, Aby se preventivně zamezilo vlámání, krádežím, vandalismu a jiným čl. 6 ods. 1 věta 1 písm. f) GDPR) viditelné kamery na záznam z kamer.

Používáním kamer lze uložit a zpracovat obrázkové snímky zákazníků a zaměstnanců. K tomu může být potřebné, aby se odevzdali data v rámci podnikatelské skupiny TEDi za účelem zpracování.

Záznamy se smažou zpravidla po uplynutí 48 hodin, pokud nebudou potřebné k vyjasnění porušení zákonů, nebo pokud nepotřebují vyjasnění k porušení zákona, nebo když je potřebné další uschování z jiných důvodů a právně povolené, hlavně když jsou přiměřeně zaručené zájmy osob, kterých se to týká. Pokud se odhalí při kamerových záznamech trestní konání, můžou být zavedeny občanskoprávní a trestněprávní kroky.

Další data k místu odpovědnému za zpracování Vašich osobních dat v rámci kamerového záznamu naleznete pobočce TEDi a v naší centrále v Praze  na místě kamerových záznamů ve zde vyvěšeném informačním plakátu.

Za zodpovězení dotazů k video kontrole je odpovědná osoba pověřená podnikem za ochranu dat.

V rámci zákonných předpisů můžete kdykoli vyžadovat od nás informace o zpracovaných datech, která se týkají Vaší osoby, a také v rámci zákonných předpisů požádat o jejich úpravu, smazání nebo omezení zpracování. V rámci zákonných předpisů můžete kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich osobních dat společností TEDi a požadovat v rámci zákonných předpisů přenesení Vašich osobních dat na Vás nebo třetí osobu.

Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

Cookies