ONLINE FORMULÁR ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

Ďakujeme Vám, že používate náš online formulár žiadosti o prijatie do zamestnania. Od vytvorenia Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania Vás delí už len niekoľko krokov. Nato, aby pri prenose dát nedošlo k žiadnej chybe, pripravte si Váš motivačný list, životopis, doklady o ukončenom vzdelaní a prípadne Vaše pracovné posudky a odporúčania, vo formáte JPG, PDF alebo ako dokument programu Word. Berte na vedomie, že Vaše prílohy nesmú prekročiť celkovú veľkosť 8 megabajtov.

Teraz sa uchádzať online

Zvoľte pracovnú pozíciu, o ktorú sa chcete uchádzať.

Osobné údaje

Zadajte Vaše osobné údaje.

Nahrávanie

K pracovným pozíciám uvedeným vo Vašom životopise doložte príslušné pracovné posudky. Pokiaľ ešte navštevujete školu, priložte Vaše posledné vysvedčenie. Máte možnosť priložiť maximálne šesť súborových príloh (motivačný list, životopis, vysvedčenie, pracovné posudky). Dokumenty môžete priložiť vo formáte JPG, PDF alebo Word. Berte na vedomie, že Vaše prílohy nesmú prekročiť celkovú veľkosť 8 megabytov. K pracovným pozíciám uvedeným vo Vašom životopise doložte príslušné pracovné posudky. Pokiaľ ešte navštevujete školu, priložte Vaše posledné vysvedčenie.
Nie je vybraný žiadny súbor
  • Povolené prípony súborov: .pdf, .png .jpg, .jpeg, .txt
Nie je vybraný žiadny súbor
  • Povolené prípony súborov: .pdf, .png .jpg, .jpeg, .txt
Nie je vybraný žiadny súbor
  • Povolené prípony súborov: .pdf, .png .jpg, .jpeg, .txt
Nie je vybraný žiadny súbor
  • Povolené prípony súborov: .pdf, .png .jpg, .jpeg, .txt
Nie je vybraný žiadny súbor
  • Povolené prípony súborov: .pdf, .png .jpg, .jpeg, .txt

*Berte na vedomie, že všetky povinné polia označené hviezdičkou (*) musia byť vyplnené.