Caseta redacției

TEDi GmbH & Co. KG
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund 
Telefon: +49 231 555770
Telefax: +49 231 555775999
E-Mail: info@tedi.com
AG Dortmund
HRA 15612
USt.-Id.-Nr. DE 235015903
 

TEDi RETAIL SHOP S.R.L.
Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 45
etaj 6
050881 Bucuresti
sector 5
E-Mail: info.rou@tedi.com

înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/ 718/ 2021
cod fiscal 43575754

Aceasta din urmă, la rândul său, este reprezentata de următorii directori generali:
Miroslaw Huczek,
Doina Ispas

Teză-AGG

Din motive de lizibilitate mai bună, în această pagină pe internet nu se face nicio diferențiere specifică sexului. Noțiunile corespunzătoare se aplică în sensul egalității de tratament pentru ambele sexe.

Referințe și link-uri/exonerarea de răspundere

În cazul referințelor directe sau indirecte la pagini de internet (link-uri) care se află în afara ariei de responsabilitate a TEDi GmbH & Co. KG (denumită în continuare „TEDi”), o obligație de răspundere va intra în vi-goare numai dacă TEDi are cunoștință de conținut și ar fi fost posibil din punct de vedere tehnic și acceptabil ca TEDi să împiedice utilizarea aces-tuia în cazul conținutului ilegal.

TEDi declară în mod expres că la momentul creării link-ului, pe paginile asociate nu era identificat conținut ilegal. TEDi nu are nicio influență asu-pra designului, conținutului sau dreptului de autor actual și viitor al pagini-lor asociate. Prin urmare, TEDi se distanțează în mod expres de toate conținuturile tuturor paginilor asociate care au fost modificate după crearea link-ului.

Această declarație se aplică tuturor link-urilor și referințelor create pe site-ul propriu al companiei, precum și înregistrărilor terților în cărţile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de corespondență înființate de TEDi. Pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea unor astfel de informații, este responsabil doar furnizorul paginii la care s-a făcut referire, nu per-soana care face trimitere la publicația respectivă prin linkuri.

Drepturi de autor/drepturi de protecție conexe

Conținutul, lucrările și informațiile furnizate pe acest site web sunt supuse legislației germane privind dreptul de autor și dreptul de protecție conex privind drepturile de autor. Orice tip de multiplicare, prelucrare, distri-buție, stocare și procesare, inclusiv în sistemele electronice și orice tip de valorificare în afara limitelor legii drepturilor de autor, necesită acordul prealabil scris al titularului drepturilor respective. Utilizarea neautorizată a conținutului și informațiilor furnizate pe acest site web în măsura descrisă mai sus nu este permisă și se pedepsește conform legii.

Procedura de arbitraj

Ne străduim să rezolvăm pe cale amiabilă orice diferență de opinie în legătură cu achiziționarea produselor noastre. În plus, nu suntem obligați să participăm la o procedură de arbitraj și, din păcate / prin urmare, nu vom participa la o astfel de procedură.

Proveniența fotografiilor

Utilizare sub licență de la shutterstock.com


Fotografi:
mast3r
Goodluz
Feng Yu
EDHAR
DanielW
Andrey_Popov
S_L
Sergey Niven